Efekty akcji Pomoc dla Mikołaja

16 maj 2011

Drodzy Państwo,

Do końca czerwca na konto Rady Rodziców
na "Pomoc dla Mikołaja"
wpłynęło 10.525 złotych.
Rada Rodziców dodała do tego dodatkowe 1000 złotych.

4000 złotych zostało wydane na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowych oraz na wyposażenie mieszkania. 
7525 złotych przekazaliśmy bezpośrednio Rodzinie Mikołaja.
Wszystkie rozliczenia są dostępne do wglądu w sekretariacie szkoły.

Wielu ofiarnych ludzi dobrego serca wpłacało również skarbnikom w klasach, niekiedy bardzo poważne kwoty.
Były też dary rzeczowe.


Serdecznie dziękuję wszystkim Darczyńcom w imieniu Rodziny Mikołaja.


Marek Kordylewski
Przewodniczący Rady Rodziców

Pomoc dla Mikołaja

12 maj 2011

POMOC DLA MIKOŁAJA

W kwietniu bieżącego roku
w pożarze zginął brat ucznia naszej Szkoły,
a mieszkanie uległo całkowitemu spaleniu.

Jako społeczność szkolna włączyliśmy się
do pomocy dotkniętej tragedią Rodzinie Mikołaja.

Chętnych do wsparcia Rodziny Mikołaja w tych trudnych chwilach zachęcamy do dobrowolnych wpłat, w miarę możliwości, na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 31 w Krakowie.

 

PKO BP 07 1020 2892 0000 5902 0015 7610

z dopiskiem „Pomoc dla Mikołaja”

Zainteresowanych inną formą pomocy, prosimy o kontakt
z Panią Urszulą Sroką-Jabłońską, wychowawczynią klasy III c,
do której uczęszczał Mikołaj, lub z pedagogiem szkolnym
Panią Anną Pękalską.

 

Marek Kordylewski
Przewodniczący Rady Rodziców