Szkoły Podstawowej nr 31 im. dr. H. Jordana w Krakowie

Autor: Urbaniec

Uroczystość Dnia Nauczyciela & Ślubowanie klas pierwszych

Drodzy Rodzice,

W imieniu wszystkich Państwa,  Rada Rodziców  przekazała  Szanownemu  Gronu Pedagogicznemu naszej szkoły drobny upominek, w postaci kwiatów,  różnorakich słodkich i zdrowych  rozmaitości. Nie zapominając przy tym o kilku słowach podziękowania oraz serdecznych życzeniach  z okazji Święta Nauczyciela.

Ponadto,  w dniu dzisiejszym,  podczas uroczystego ślubowania klas pierwszych,  Pani Dyrektor  w obecności Rodziców i wychowawców klas pierwszych oraz zaproszonych gości,  pasowała  młodych adeptów na uczniów.

Posypały się brawa,  życzenia, gratulacje dla najmłodszych milusińskich oraz ich Rodziców i wychowawców.  Najmłodszym uczniom wręczono drobne pamiątki.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania  się z kilkoma  zdjęciami upamiętniającymi te chwile.

Rada Rodziców

Relacja na FB

Protokoły z roku 2020/2021 r.

7 października 2020 r. – Zebranie Zarządu

 • Omówienie funkcjonowania szkoły w czasie epidemii Covid-19.
 • Utrudnienia w dostępie  do książek  znajdujących się w salach lekcyjnych.
  • P. Dyrektor powiadomi grono nauczycielskie o pojawiąjących się  incydentalnie  problemach. Na ten moment nie ma potrzeby zakupu na korytarz dodatkowych szaf na książki.
 • Dezynfekcja rąk  – Ustalenie: Celem uniknięcia dezorganizacji zajęć dezynfekcja rąk przez  uczniów ( wg. ich własnych potrzeb i środków) zalecana się tuż po wejściu do sali lekcyjnej.
 • Basen – Zgodnie z rozmową z P. Dyrektor – szkoła nie planuje w tym roku szkolnym organizacji basenu w ramach podstawy programowej i tym samym przeznaczać jednej godziny lekcyjnej WF na basen, jak miało to miejsce w latach ubiegłych.

Przyczyny: 

 • brak pełnego pokrycia/uczestnictwa ze strony uczniów
  • czas logistyki nauczycieli poświęcony z dojazdem, pobytem na basenie i powrotem to ok 2h lekcyjne, co powodowałoby że druga godzina lekcyjna opieki świadczonej przez nauczycieli/opiekunów byłaby nieodpłatna
  • problem z zastępstwem nauczycieli
  • dofinasowanie basenu z Urzędu Miasta w ramach zajęć dydaktycznych dotyczy tylko klas trzecich
  • wstępna ocena RR: w obecnym roku szkolnym – mając na względzie COVID- 19  i w/w kwestie organizacyjne – basen mógłby być przewrócony wyłącznie w formie zająć dodatkowych ze względu na ustalony już na cały rok plan zajęć, który nie uwzględniał basenu w ramach zajęć dydaktycznych na obecny rok

RR – na spotkaniu podjęła decyzję, że przeprowadzi ankietę w kwestii  zainteresowania basenem wśród rodziców uczniów, aby ustalić poziom rzeczywistego zainteresowania i tym samym  określić możliwości podjęcia w tym celu dalszych kierunkowych działań.

 •  Podręczniki online – nie będzie podręczników online do Chemii i Geografii
 • Zajęcia dodatkowe rozwijające w ramach klas IV-VIII są przydzielane dla danej klasy tzn. że brak możliwości łączenia klas w ramach danego przedmiotu. Ze względu na ograniczenia w zakresie pomieszczeń dydaktycznych.
 • Zajęcia wyrównawcze są dostępne dla szerszego grona  uczniów.
 • Zajęcia dodatkowe ( zewnętrzne) – zgoda Dyrekcji szkoły na  organizację zajęć przez firmy zewnętrzne dla uczniów szkoły w budynku szkolnym, po wcześniejszym ustaleniu. WYŁĄCZNIE dla uczniów Szkoły!
 • Rozważane poszerzenie obszaru monitoringu ( zainstalowanie kamer na I piętrze): Dyrekcja  potwierdzi obecnie „ewentualną ilość” dostępnych kamer oraz wystąpi do usługodawcy o oszacowanie kosztów doposażenia budynku szkoły w tym zakresie.
 • Konkursy:
  • Zakres w których szkoła będzie brała udział – do przeanalizowania przez Dyrekcję szkoły
  • Liga matematyczna  – nie odbędzie się w roku szkolnym 2020/2021 
  • Dyrekcja potwierdza, że dzieci, które uczestniczą w konkursach i potrzebny jest im dostęp do podręczników ponad  zakres podręczników programowych dla danej klasy mają zgodę Dyrekcji na dostęp do nich w bibliotece przez okres przygotowywania się do konkursu.
 •  W roku 2020/2021 – nie są prowadzone zajęcia chóru. Funkcjonuje natomiast zespół wokalny.
 • Akcja „Lekki plecak ” :
  • w tym roku szkolnym 20/21,  nie będzie organizowana. Zostaną zakupione brakujące podręczniki dla klas 6-tych, z zasobów pozostałych po zeszłorocznej akcji.
  • Dyrekcja udostępni RR stan inwentaryzacji „drugiego egzemplarza podręczników” znajdujących się w klasach,  celem ustalenia czy występują braki oraz konieczność ich uzupełniania, tak by uczniowie posiadali  2 egzemplarze per uczeń tj. w domu i w szkole.
 • Modernizacja Nagłośnienia Sali Gimnastycznej – kontynuacja ubiegłorocznych prac RR w tym temacie.
 • RR z pomocą Pracowników Świetlicy zorganizuje Konkurs na „ Najciekawszą dekorację z Dyni”; Finał konkursu: 29/10/2020 r.
 • Skarbnik – zweryfikować obecny stan środków pieniężnych oraz wartość wpływów dokonanych na rok bieżący per klasa.
 • Termin kolejnego spotkania RR: 3.11.2020r.
 • Uchwały:

Zarząd Rady Rodziców jednogłośnie:

 • wyraził zgodę na przeznaczenie budżetu w kwocie 600 PLN na Dzień Nauczyciela
 • wyraził zgodę na przeznaczenie budżetu w kwocie 100 PLN, 70 PLN, 50 PLN na nagrody w Konkursie „Najciekawszą dekorację z Dyni” dla pierwszych trzech miejsc w 2-ch kategoriach wiekowych: klasy I-IV oraz V-VIII.
 • zaopiniował pozytywnie obecność systemu monitoringu w Szkole, uznając że nie narusza on praw jednostki oraz, że  jego stosowanie nadal jest zasadne.

© 2020 Rada Rodziców

Szablon stworzony przez Andersa NorenaDo góry ↑