Dotychczas wyróżnieni zostali

 • Gimnastyczki (2006 r.)
 • Kółko Turystyczno-Krajoznawcze EKOLUDEK (2007 r.)
 • Kółko Polonistyczne pod kierunkiem pani Anny Piwowarczyk (2008 r.)
 • troje uczniów z klas 6 (2009 r.)
 • laureaci konkursu matematycznego (trzech uczniów klas 5 i 6) wraz z panią Małgorzatą Wątkowską (2010 r.)
 • „z laurem” – pani dyrektor Elżbieta Blatkiewicz-Kotlarz (2010 r.)
 • Chór Szkolny pod kierunkiem pani Olgi Pabis (2011 r.)
 • pan Tomasz Łysak (2011 r.)
 • Liliana Śmiech – uczennica klasy 6 (2012 r.)
 • pani Pedagog Anna Pękalska (2013 r.)
 • pani Małgorzata Nowak (2014  r.)
 • pani Agnieszka Kucharska (2015 r.)
 • „z laurem” – pan Marek Kordylewski (2015 r.)
 • panie ze świetlicy (2016 r.)
 • pani Izabela Pluta (2017 r.)
 • Łukasz Święch – uczeń klasy 7 (2018 r.)
 • „z laurem” – pani dyrektor Agata Wosińska (2019 r.)
 • Szczypiornistki (2019 r.)
 • pan Janusz Saczka (2019 r.)
 • „z laurem” – pan Marcin Karola (2020 r.)
 • Anna Plewińska-Sobol (2022r.).

Regulamin nagrody jest dostępny na stronie z prawem.

REGULAMIN NAGRODY “JORDAN”

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 31 Uchwałą Prezydium Rady Rodziców nr 2/2006/2007 ustanowiła nagrodę za wyjątkowe osiągnięcia ucznia, grupy uczniów, nauczyciela, grupy nauczycieli lub innych przedstawicieli społeczności Szkoły Podstawowej nr 31. Regulamin został zmieniony uchwałą Zarządu Rady Rodziców z dnia 15 października 2008r., otrzymując brzmienie:

Nagroda otrzymuje nazwę JORDAN 2007, 2008 itd… i jest przyznawana za wybitne osiągnięcia.

Nagrodę przyznaje Zarząd Rady Rodziców po zapoznaniu się z propozycjami/wnioskami zgłoszonymi do dnia 31 marca danego roku.

Wnioski mogą składać: uczniowie, dyrekcja szkoły, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz inni przedstawiciele społeczności szkolnej. Wnioski wraz z uzasadnieniem składa się w formie pisemnej w sekretariacie szkoły.

Wniosek powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, klasa oraz osiągnięcie(a) kandydatów.

Nagroda finansowana będzie ze środków Rady Rodziców lub ze środków pozyskanych od sponsorów. Wręczana będzie podczas obchodów dnia Patrona Szkoły.

PS. Z uwagi na sportowy charakter Dnia Patrona Szkoły, od kilku lat nagroda jest wręczana na zakończenie roku, a termin składania wniosków jest przedłużany do 18 maja.