• Rada Rodziców zwraca się do Rodziców z prośbą o zachowanie zdrowego rozsądku podczas wstrzymania zajęć szkolnych z powodu epidemii koronowirusa. Dzieci w tym czasie powinny przebywać w domu.
  • Zielone szkoły zaplanowane na początek kwietnia zostały odwołane. W kwestii późniejszych wyjazdów pojawi się stosowny komunikat w Librusie.
  • Rada zbiera propozycje kandydatów do Nagrody Jordan do 15 kwietnia. Proszę o nadsyłanie propozycji wraz krótkim uzasadnieniem na adres mailowy Rady Rodziców.
  • Poszukiwany jest rodzic gotowy przejąć opiekę nad stroną internetową Rady Rodziców.
  • Zarząd Rady Rodziców jednogłośnie przyznał dofinansowanie w wysokości 400 zł na zakup karnetów dla Reprezentacji SP 31 w Narciarstwie w zawodach wojewódzkich.
  • Z inicjatywy Szkolnej Rady Uczniowskiej zostaną zamontowane w łazienkach lustra. Na razie testowo pojawiły się 2 sztuki.
  • Przypominamy, że każda klasa jest zobligowana do wpłacenia w ciągu roku szkolnego 50 zł na pokrycie kosztów związanych z ksero.
  • Termin kolejnego zebrania ustalono na 15 kwietnia, godz. 18.