Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 31 im. dr. H. Jordana w Krakowie

Uroczystość Dnia Nauczyciela & Ślubowanie klas pierwszych

Drodzy Rodzice,

W imieniu wszystkich Państwa,  Rada Rodziców  przekazała  Szanownemu  Gronu Pedagogicznemu naszej szkoły drobny upominek, w postaci kwiatów,  różnorakich słodkich i zdrowych  rozmaitości. Nie zapominając przy tym o kilku słowach podziękowania oraz serdecznych życzeniach  z okazji Święta Nauczyciela.

Ponadto,  w dniu dzisiejszym,  podczas uroczystego ślubowania klas pierwszych,  Pani Dyrektor  w obecności Rodziców i wychowawców klas pierwszych oraz zaproszonych gości,  pasowała  młodych adeptów na uczniów.

Posypały się brawa,  życzenia, gratulacje dla najmłodszych milusińskich oraz ich Rodziców i wychowawców.  Najmłodszym uczniom wręczono drobne pamiątki.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania  się z kilkoma  zdjęciami upamiętniającymi te chwile.

Rada Rodziców

Relacja na FB

Protokoły z roku 2020/2021 r.

7 października 2020 r. – Zebranie Zarządu

 • Omówienie funkcjonowania szkoły w czasie epidemii Covid-19.
 • Utrudnienia w dostępie  do książek  znajdujących się w salach lekcyjnych.
  • P. Dyrektor powiadomi grono nauczycielskie o pojawiąjących się  incydentalnie  problemach. Na ten moment nie ma potrzeby zakupu na korytarz dodatkowych szaf na książki.
 • Dezynfekcja rąk  – Ustalenie: Celem uniknięcia dezorganizacji zajęć dezynfekcja rąk przez  uczniów ( wg. ich własnych potrzeb i środków) zalecana się tuż po wejściu do sali lekcyjnej.
 • Basen – Zgodnie z rozmową z P. Dyrektor – szkoła nie planuje w tym roku szkolnym organizacji basenu w ramach podstawy programowej i tym samym przeznaczać jednej godziny lekcyjnej WF na basen, jak miało to miejsce w latach ubiegłych.

Przyczyny: 

 • brak pełnego pokrycia/uczestnictwa ze strony uczniów
  • czas logistyki nauczycieli poświęcony z dojazdem, pobytem na basenie i powrotem to ok 2h lekcyjne, co powodowałoby że druga godzina lekcyjna opieki świadczonej przez nauczycieli/opiekunów byłaby nieodpłatna
  • problem z zastępstwem nauczycieli
  • dofinasowanie basenu z Urzędu Miasta w ramach zajęć dydaktycznych dotyczy tylko klas trzecich
  • wstępna ocena RR: w obecnym roku szkolnym – mając na względzie COVID- 19  i w/w kwestie organizacyjne – basen mógłby być przewrócony wyłącznie w formie zająć dodatkowych ze względu na ustalony już na cały rok plan zajęć, który nie uwzględniał basenu w ramach zajęć dydaktycznych na obecny rok

RR – na spotkaniu podjęła decyzję, że przeprowadzi ankietę w kwestii  zainteresowania basenem wśród rodziców uczniów, aby ustalić poziom rzeczywistego zainteresowania i tym samym  określić możliwości podjęcia w tym celu dalszych kierunkowych działań.

 •  Podręczniki online – nie będzie podręczników online do Chemii i Geografii
 • Zajęcia dodatkowe rozwijające w ramach klas IV-VIII są przydzielane dla danej klasy tzn. że brak możliwości łączenia klas w ramach danego przedmiotu. Ze względu na ograniczenia w zakresie pomieszczeń dydaktycznych.
 • Zajęcia wyrównawcze są dostępne dla szerszego grona  uczniów.
 • Zajęcia dodatkowe ( zewnętrzne) – zgoda Dyrekcji szkoły na  organizację zajęć przez firmy zewnętrzne dla uczniów szkoły w budynku szkolnym, po wcześniejszym ustaleniu. WYŁĄCZNIE dla uczniów Szkoły!
 • Rozważane poszerzenie obszaru monitoringu ( zainstalowanie kamer na I piętrze): Dyrekcja  potwierdzi obecnie „ewentualną ilość” dostępnych kamer oraz wystąpi do usługodawcy o oszacowanie kosztów doposażenia budynku szkoły w tym zakresie.
 • Konkursy:
  • Zakres w których szkoła będzie brała udział – do przeanalizowania przez Dyrekcję szkoły
  • Liga matematyczna  – nie odbędzie się w roku szkolnym 2020/2021 
  • Dyrekcja potwierdza, że dzieci, które uczestniczą w konkursach i potrzebny jest im dostęp do podręczników ponad  zakres podręczników programowych dla danej klasy mają zgodę Dyrekcji na dostęp do nich w bibliotece przez okres przygotowywania się do konkursu.
 •  W roku 2020/2021 – nie są prowadzone zajęcia chóru. Funkcjonuje natomiast zespół wokalny.
 • Akcja „Lekki plecak ” :
  • w tym roku szkolnym 20/21,  nie będzie organizowana. Zostaną zakupione brakujące podręczniki dla klas 6-tych, z zasobów pozostałych po zeszłorocznej akcji.
  • Dyrekcja udostępni RR stan inwentaryzacji „drugiego egzemplarza podręczników” znajdujących się w klasach,  celem ustalenia czy występują braki oraz konieczność ich uzupełniania, tak by uczniowie posiadali  2 egzemplarze per uczeń tj. w domu i w szkole.
 • Modernizacja Nagłośnienia Sali Gimnastycznej – kontynuacja ubiegłorocznych prac RR w tym temacie.
 • RR z pomocą Pracowników Świetlicy zorganizuje Konkurs na „ Najciekawszą dekorację z Dyni”; Finał konkursu: 29/10/2020 r.
 • Skarbnik – zweryfikować obecny stan środków pieniężnych oraz wartość wpływów dokonanych na rok bieżący per klasa.
 • Termin kolejnego spotkania RR: 3.11.2020r.
 • Uchwały:

Zarząd Rady Rodziców jednogłośnie:

 • wyraził zgodę na przeznaczenie budżetu w kwocie 600 PLN na Dzień Nauczyciela
 • wyraził zgodę na przeznaczenie budżetu w kwocie 100 PLN, 70 PLN, 50 PLN na nagrody w Konkursie „Najciekawszą dekorację z Dyni” dla pierwszych trzech miejsc w 2-ch kategoriach wiekowych: klasy I-IV oraz V-VIII.
 • zaopiniował pozytywnie obecność systemu monitoringu w Szkole, uznając że nie narusza on praw jednostki oraz, że  jego stosowanie nadal jest zasadne.

Walne Zebranie Rady Rodziców 09 września 2020 godz. 18.00 sala 10

Serdecznie zapraszam wszystkich Przedstawicieli klas do Rady Rodziców wybranych na rok 2020/2021 na pierwsze w tym roku szkolnym  zebranie, które odbędzie się we środę 09 września 2020 o godzinie 18:00 w sali nr 10. Obecność wszystkich Przedstawicieli oraz dotychczasowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej obowiązkowa. Podczas zebrania wybranie zostany nowy 7 osobowy Zarząd oraz 2 osobowa Komisja Rewizyjna.

Z poważaniem
Paweł Kruczek
Przewodniczący Rady Rodziców

Zamknięcie finansów

Wraz początkiem roku szkolnego zamykamy rozliczenia z poprzedniego roku. Sprawozdanie finansowe zostało upublicznione na stronie TUTAJ (dostęp jest dla wszystkich osób związanych ze szkołą, ale wymagana jest autoryzacja).
Ostatni semestr był wyjątkowy. Pandemia bardzo ograniczyła działalność Rady i jej wydatki. Stąd wyjątkowo wysoki bilans zamknięcia roku szkolnego.

Zebranie Zarządu Rady Rodziców 10.06.2020

Szanowni Państwo, 
Serdecznie zapraszam na Zebranie Zarządu Rady Rodziców, które odbędzie się  we środę  10 czerwca 2020 o godzinie 18:00, oczywiście ON-LINE (z przyczyn wszystkim wiadomych).

Obecność wszystkich Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej obowiązkowa.

Z poważaniem
Paweł Kruczek
Przewodniczący Rady Rodziców

« Starsze wpisy

© 2020 Rada Rodziców

Szablon stworzony przez Andersa NorenaDo góry ↑