Rada Rodziców wita

Wszystkie Dzieci,
Wszystkich Rodziców
i Nauczycieli

w Nowym Roku Szkolnym 2020/2021.