Jak co roku, Rada Rodziców zamierza na kwietniowym zebraniu przyznać Nagrodę Jordan. Zwracam się zatem z prośbą o zgłaszanie kandydatur do nagrody. Nagrodę mogą otrzymywać wszyscy spośród społeczności szkolnej. Ta sama grupa jest uprawniona do zgłaszania kandydatur. Nie limitujemy terminowo osiągnięć uprawniających do nagrody gdyż uważamy, że są osiągnięcia wynikające z kilku lat pracy i chcielibyśmy aby nagroda Jordan była znaczącym wyróżnieniem.

Rada Rodziców pomimo szczerych chęci nie wie o wszystkich sukcesach
i osiągnięciach przedstawicieli naszej Szkoły. Dlatego im więcej otrzymamy wniosków
z kandydaturami, z tym większą radością będziemy je rozpatrywać.

Zgodnie z zapisami regulaminu oczekujemy na pisemne wnioski zawierające kandydatury do nagrody Jordan 2012 w terminie do końca marca 2012r. Wnioski proszę składać w sekretariacie szkoły.
Regulamin Nagrody Jordan jest dostępny na stronach internetowych Szkoły oraz Rady Rodziców.