Wielu sukcesów
w nowym roku szkolnym!

życzy
Rada Rodziców