MOŻNA PRZEKAZAĆ
1%

SWOJEGO PODATKU
NA RZECZ NASZEJ SZKOŁY

Wypełniając zeznanie podatkowe (PIT) za rok 2012,
w części dotyczącej przekazania 1% podatku
na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP),
należy wpisać w rubryce „nr KRS”:
0000052078

oraz w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy BEZWZGLĘDNIE wpisać:
dla SP 31 w Krakowie

więcej informacji na:

www.spsm.edu.pl/1procent

 

 środki z 1% podatków z lat 2010 i 2011
zostały przekazane na sprzęt komputerowy
i multimedialne pomoce dydaktyczne