system ewaluacji oswiatySzanowni Państwo,
Na przełomie lutego i marca br. została przeprowadzona w naszej szkole przez przedstawicieli kuratorium oświaty ewaluacja. Ewaluacja obejmowała obserwację i wizytowania klas, rozmowy z dyrekcją, nauczycielami, uczniami i rodzicami.  Ewaluatorzy zwracali uwagę na szereg zjawisk, które mają znaczenie dla jakości nauczania i rozwoju dzieci.
15 marca powstał raport z ewaluacji, w którym szkoła zostało oceniona bardzo wysoko.
Cały raport z ewaluacji dostępny jest na stronie internetowej Systemu Ewaluacji Oświaty.