Rada Rodziców pragnie podziękować
Suedzucker Polska SA
producentowi Cukru Królewskiego
za wsparcie planowanego festynu
z okazji Dnia Dziecka
darami rzeczowymi.
 
Logo SZ podglad
 
Cieszymy się, że dzięki słodkiemu wsparciu
radość będzie gościć na buziach uczniów naszej szkoły
w dniu ich święta.