Rada Rodziców pragnie serdecznie podziękować
 Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu “Stawy” Sp z o.o.,
 zarządzającemu Placem na Stawach,
 za wsparcie finansowe festynu z okazji Dnia Dziecka.
 
logo plac na stawach
PH-U “Stawy” Sp. z o.o. wsparło nas po raz kolejny.
  
Serdecznie dziękujemy, ciesząc się z kolejnych powodów
do radości naszych dzieci w Dniu Dziecka.
  
Targowisko Plac na Stawach zaprasza na zakupy.