Serdecznie zapraszam na
 
pierwsze w roku szkolnym 2013/14
 
Zebranie Rady Rodziców,
 
które odbędzie się w środę (11 września)
 
o godzinie 18:00 w sali nr 11.
 
 
Ze względu na wagę zebrania,
obecność wszystkich przedstawicieli klas obowiązkowa.
 
 
Marek Kordylewski
Przewodniczący Rady Rodziców