MOŻNA PRZEKAZAĆ
1%
SWOJEGO PODATKU
NA RZECZ NASZEJ SZKOŁY

 

Wypełniając zeznanie podatkowe (PIT)
za rok 2014,
w części dotyczącej
przekazania 1% podatku
na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP),
należy wpisać w rubryce „nr KRS”:
 
0000052078
oraz w rubryce „cel szczegółowy 1%”
należy
BEZWZGLĘDNIE wpisać:
dla SP 31 w Krakowie

więcej informacji na:

www.spsm.edu.pl

środki z 1% podatków z lat 2010, 2011, 2012 i 2013 zostały przekazane na: sprzęt komputerowy do pracowni komputerowej i biblioteki szkolnej
oraz na wizualizer
(urządzenie do dydaktycznych prezentacji multimedialnych),
a także na wdrożenie e-dziennika.