Rada Rodziców informuje,
że w dniu Święta Patrona Szkoły
została wręczona
Nagroda Jordan 2014.
 
W tym roku Nagrodą Jordan
wyróżniona została
Pani Małgorzata Nowak.
 
 
Jordan 2014
 
Gratulujemy!!!