Znane są już wyniki akcji

“Przekaż 1% swojego podatku

naszej szkole”


W akcji wzięło udział 32 podatników.

Z  1% podatków za rok 2013 

na rzecz naszej szkoły przekazano


3356,80 .

Dziękujemy wszystkim,

którzy wskazali naszą Szkołę

jako cel wydatkowania 1% podatku.

Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły
postanowiła Uchwałą Nr 1 z dn. 27 października 2014r.

przeznaczyć te środkina dofinansowanie infrastruktury informatycznej,

koniecznej do wdrożenia w szkole e-dziennika.