W dniu 1 kwietnia odbył się sprawdzian po klasie szóstej.  
W tym roku sprawdzian został przeprowadzony w nowej formule.

Nasza Rada Rodziców od dłuższego czasu zgłaszała
Rzecznikowi Praw Dziecka
oraz
Dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
swoje zastrzeżenia i obawy dotyczące sposobu
przeprowadzenia sprawdzianu w nowej formule.
Komplet informacji dostępny jest tutaj
dla zarejestrowanych użytkowników
naszej strony internetowej.

Telewizja Polska SA informowała o sprawdzianie
oraz o krokach podjętych przez naszą Radę Rodziców
w swoich programach inofromacyjnych 1 kwietnia br.
Zestawienie najważniejszych programów dostępne jest tutaj

Arkusze egzaminacyjne dostępne są na stronie OKE w Krakowie.