turniej 2015Krakowski Klub Szachistów wraz Radą Rodziców zapraszają uczniów Szkoły Podstawowej nr 31 znających zasady gry w szachy do wzięcia udziału w Szkolnym Turnieju Szachowym.

Strona WWW turnieju

Termin: sobota, 20 czerwca 2015 r. godz. 10:00
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 31, sala nr 11
Zgłoszenia: przyjmowane są mailowo do dnia 17 czerwca na adres
-> imię i nazwisko zawodnika, klasa, data ur. oraz kat. szachowa

Turniej jest przeznaczony dla uczniów nieposiadających kategorii szachowej lub posiadających nie wyższą niż IV (chłopcy) lub III (dziewczynki), czyli z maks. rankingiem 1400.

Każdy uczestnik zostanie nagrodzony upominkiem.

Trzech najlepszych zawodników będzie wyróżnionych pucharami.

Dla uczniów z klas pierwszych przewidziana jest osobna klasyfikacja.