W związku z licznymi niejasnościami dotyczącymi pomysłu powstania tzw. “Funduszu Narciarskiego” informujemy Państwa, że inicjatywa ta jest od początku pomysłem wywodzącym się od rodziców klasy 2B, a Rada Rodziców nie była poinformowana o nim, ani nie była pytana o opinię w tej sprawie. Temat ujrzał światło dzienne w Zarządzie RR, gdy dotarły do nas zaniepokojone głosy rodziców z innych klas.
Od kilku dni Zarząd prowadzi liczne rozmowy w tej sprawie, również z Dyrekcją szkoły.

w imieniu Zarządu –
Anna Komorowska
Przewodnicząca Rady Rodziców