MOŻNA PRZEKAZAĆ
1%
SWOJEGO PODATKU
NA RZECZ NASZEJ SZKOŁY

Wypełniając zeznanie podatkowe (PIT) za rok 2015,
w części dotyczącej przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP),
należy wpisać w rubryce „nr KRS”:
0000052078
oraz w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy
BEZWZGLĘDNIE wpisać:
dla SP 31 w Krakowie

więcej informacji na:

www.spsm.edu.pl

środki z 1% podatków z lat 2010, 2011 i 2012 zostały przekazane na: sprzęt komputerowy do pracowni komputerowej i biblioteki szkolnej
oraz na wizualizer (urządzenie do dydaktycznych prezentacji multimedialnych)

środki z 1% podatków z roku 2013 zostały przekazane na wdrożenie e-dziennika

środki z 1% podatków z roku 2014 zostały przekazane na profesjonalny sprzęt nagłaśniający oraz na rozbudowę internetowej sieci wi-fi w szkole