Zarząd Rady Rodziców wyraża swoje zaniepokojenie związane z tematem opisanym w dzisiejszym artykule Gazety Wyborczej, dotyczącym rekolekcji w Parafii Najśw. Salwatora. Rada Rodziców niezwłocznie zwróci się do ks. Proboszcza po wyjaśnienia, a po ich uzyskaniu, w najbliższym czasie zajmie oficjalne stanowisko.