Tydzień po rekolekcjach ukazał się artykuł w Gazecie Wyborczej informujący, że ksiądz prowadzący nauczania ma bezwzględny zakaz kontaktu z dziećmi wydany przez Stolicę Apostolską. Natychmiast po zapoznaniu się z powyższą informacją Rada Rodziców przygotowała pismo do księdza proboszcza Parafii Najświętszego Salwatora oraz Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Krakowskiej (dostępne na niniejszej stronie dla zarejestrowanych użytkowników). W piśmie domagamy się wyjaśnienia, jak mogło dojść do sytuacji opisanej w artykule oraz proponujemy, aby w przyszłości rekolekcje odbywały się na terenie szkoły, a Dyrekcja szkoły była informowana z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem kim będzie osoba prowadząca rekolekcje.
Odpowiedź księdza proboszcza zostanie przekazana Państwu, jak tylko ją otrzymamy.
W przedmiotowej sprawie ściśle współpracujemy ze Szkołą Podstawową nr 32. W przyszłym tygodniu dojdzie do spotkania przedstawicieli Rad Rodziców obu szkół z księdzem proboszczem oraz księdzem wikarym, który zaprosił rekolekcjonistę.

Na stronie szkoły dostępne jest oświadczenie p. Dyrektor w sprawie rekolekcji.
Ponadto dostaliśmy potwierdzenie od Pani Dyrektor, że:
– Dzieci podczas nauk rekolekcyjnych były cały czas pod opieką nauczycieli.
– Treści w trakcie rekolekcji nie odbiegały od tego typu nauczań i ksiądz nie zachowywał się w niestosowny sposób.
– W ciągu roku szkolnego dzieci miały zajęcia z policją i strażą miejską na których była mowa o zagrożeniach ze strony obcych, stąd nie ma potrzeby organizowania dodatkowych żadnych zajęć z psychologiem.
– Czekamy na wyjaśnienia z Parafii, ze szczególnym uwzględnieniem kroków zapobiegawczych na przyszłość.
– Osoby zatrudniane przez szkołę, mające kontakt z dziećmi, są zawsze sprawdzane pod kątem kwalifikacji i niekaralności. Przykładowo instruktorzy narciarstwa współpracują z nami od lat. Są to osoby sprawdzone, po studiach pedagogicznych, nie karane.

Pismo wysłane do ks. Proboszcza str. 1 Pismo wysłane do ks. Proboszcza str. 2
Pismo wysłane do księdza proboszcza
  Pismo wysłane do Kurii
Pismo wysłane do Kurii