Znane są już wyniki akcji

“Przekaż 1% swojego podatku

naszej szkole”


W akcji wzięło udział 65 podatników.

Z  1% podatków za rok 2015 

na rzecz naszej szkoły przekazano


11051,90 .

Dziękujemy wszystkim,

którzy wskazali naszą Szkołę

jako cel wydatkowania 1% podatku.

Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły postanowiła

przeznaczyć te środki na sfinansowanie zakupu szafek na ubrania

dla przyszłych klas VII i VIII.