nagroda jordanJak co roku, Rada Rodziców zamierza przyznać Nagrodę Jordan.

Zgodnie z zapisami regulaminu oczekujemy na pisemne wnioski zawierające kandydatury do nagrody Jordan 2017 w terminie do 25 kwietnia 2017 r. Wnioski proszę składać w sekretariacie szkoły lub przesyłać drogą mailową na adres Rady Rodziców. Regulamin Nagrody Jordan jest dostępny na stronach internetowych Szkoły oraz Rady Rodziców.