Rada Rodziców informuje,
że w dniu Święta Patrona Szkoły
została wręczona
Nagroda Jordan 2017.
W tym roku Nagrodą Jordan
wyróżniona została
Pani Izabela Pluta

Nagroda Jordan 2017 dyplom   nagroda jordan 2017

Gratulujemy!