Szanowni Państwo,

Zapraszamy wszystkich Przedstawicieli klas w Radzie Rodziców na pierwsze w roku szkolnym 2017/2018 zebranie, które odbędzie się w dniu

12 września (wtorek) o godz. 18:30 w sali nr 21.

Na zebraniu zostaną Państwo poinformowani o zakresie prac Rady, zostanie wyłoniony Zarząd oraz podejmiemy uchwały opiniujące dokumenty ważne dla naszej Szkoły. Zebranie potrwa około 2 godziny. Ze względu na wagę pierwszego zebrania,
obecność wszystkich Przedstawicieli jest obowiązkowa.

UWAGA. Od tego roku szkolnego zebrania będą odbywały się w sali nr 21. Poprzednia sala (nr 11) została przekształcona w świetlicę.