Serdecznie zapraszamy na Zebranie Rady Rodziców
w dniu 25 października 2017 r. o godz. 18:30 w sali nr 10
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Rady Rodziców.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków rodziców w przedmiocie używania na terenie szkoły przez uczniów telefonów komórkowych oraz innych urządzeń zapewniających dostęp do internetu.
4. Rozpatrzenie wniosków rodziców w przedmiocie ustalenia dla uczniów zaleceń i rekomendacji w przedmiocie zasad zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania i eliminowania zagrożeń związanych z kupowaniem i spożywaniem produktów oferowanych w automacie zlokalizowanym na terenie naszej szkoły.
5. Przedstawienie aktualnej sytuacji w przedmiocie możliwości wyposażenia szkoły w oczyszczacze powietrza.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie zebrania.

Bezpośrednio po obradach odbędzie się posiedzenie Zarządu Rady Rodziców.
Na obradach Rady Rodziców mile widziane są osoby zainteresowani tematami objętymi porządkiem obrad.