Rada Rodziców składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Szkoły.