Za pieniądze zebrane z kiermaszów zostały zakupione następujące podręczniki:
Historia – klasy IV, V, VI, VII, VIII
Biologia – klasy V, VI, VII, VIII
Przyroda – klasa IV

Podręczniki do Historii będą przechowywane w sali nr 19,
do Biologii i Przyrody w sali nr 25.