W środę 22 stycznia odbyły się aukcje charytatywne celem zdobycia środków na walkę z chorobą nowotworową  Łukasza, ucznia klasy 8. Osiem z dwunastu obrazów znalazło szczęśliwych nabywców 🙂 na łączną kwotę 1030 zł. Ceny wywoławcze zostały przebite w większości aukcji ponad dwukrotnie. Rodzice jak również nauczyciele wsparli datkami akcję na kwotę 470 zł. Łącznie zebrano 1500 zł. W imieniu Rady Rodziców pragnę podziękować wszystkim zwycięzcom licytacji, darczyńcom a przede wszystkim pragnę podziękować Panu Łukaszowi Adamczykowi, za podarowanie swoich rękodzieł na rzecz aukcji. Pan Łukasz wraz żoną Adrianną wsparli również aukcje swoją obecnością, chętnie pomagając przy jej organizacji oraz sprawnym przeprowadzeniem licytacji.