Szanowni Państwo,
     Jak co roku, Rada Rodziców zamierza na kwietniowym zebraniu przyznać Nagrodę Jordan. Zwracam się zatem z prośbą o zgłaszanie kandydatur do nagrody. Nagrodę mogą otrzymywać wszyscy spośród społeczności szkolnej. Ta sama grupa jest uprawniona do zgłaszania kandydatur.
     Nie limitujemy terminowo osiągnięć uprawniających do nagrody, gdyż uważamy, że są osiągnięcia wynikające z kilku lat pracy i chcielibyśmy, aby Nagroda Jordan była znaczącym wyróżnieniem. Rada Rodziców pomimo szczerych chęci nie wie o wszystkich sukcesach i osiągnięciach przedstawicieli naszej Szkoły. Dlatego im więcej otrzymamy wniosków z kandydaturami, z tym większą radością będziemy je rozpatrywać.
    Zgodnie z zapisami regulaminu oczekujemy na pisemne wnioski zawierające kandydatury do nagrody Jordan 2020. Wnioski proszę składać w sekretariacie szkoły lub mailem na adres . Regulamin Nagrody Jordan jest dostępny na stronach internetowych Szkoły oraz Rady Rodziców.
Dotychczas tą nagrodą zostali wyróżnieni:
– Gimnastyczki (2006 r.)
– Kółko Turystyczno-Krajoznawcze EKOLUDEK (2007 r.)
– Kółko Polonistyczne pod kierunkiem Pani Anny Piwowarczyk (2008 r.)
– troje uczniów z klas 6 (2009 r.)
– laureaci konkursu matematycznego (trzech uczniów klas 5 i 6) wraz z Panią Małgorzatą Wątkowską (2010 r.)
– „z laurem” – pani dyrektor Elżbieta Blatkiewicz-Kotlarz (2010 r.)
– Chór Szkolny pod kierunkiem Pani Olgi Pabis (2011 r.)
– Pan Tomasz Łysak (2011 r.)
– Liliana Śmiech – uczennica klasy 6 (2012 r.)
– Pani Pedagog Anna Pękalska (2013 r.)
– Pani Małgorzata Nowak (2014  r.)
– Pani Agnieszka Kucharska (2015 r.)
– Pan Marek Kordylewski (2015 r.)
– Panie ze świetlicy (2016 r.)
– Pani Izabela Pluta (2017 r.)
– Łukasz Święch – uczeń klasy 7 (2018 r.)
– „z laurem” – pani dyrektor Agata Wosińska (2019 r.)
– Szczypiornistki (2019 r.)
– Pan Janusz Saczka (2019 r.)