W tym roku szkolnym Rada Rodziców przyznała Nagrodę Jordan p. Marcinowi Karoli. Z powodu pandemii uroczystość wręczenia odbyła się w wąskim gronie.