Znane są już wyniki akcji

“Przekaż 1% swojego podatku
naszej szkole”
W akcji wzięło udział 35 podatników.

Z  1% podatków za rok 2010 na rzecz naszej szkoły przekazano
1753 zł.

Dziękujemy wszystkim, którzy wskazali naszą Szkołę jako cel wydatkowania 1% podatku

Środki zostały w całości wydane na sprzęt komputerowy do pracowni oraz biblioteki.