MOŻNA PRZEKAZAĆ
1%

SWOJEGO PODATKU
NA RZECZ NASZEJ SZKOŁY

 

Wypełniając zeznanie podatkowe (PIT) za rok 2011,
w części dotyczącej przekazania 1% podatku
na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP),
należy wpisać w rubryce „nr KRS”:
0000052078

oraz w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy BEZWZGLĘDNIE wpisać:
dla SP 31 w Krakowie

 

więcej informacji na:

www.spsm.edu.pl/1procent


Środki zebrane podczas ubiegłorocznej akcji
zostały w całości wydane na sprzęt komputerowy
do pracowni oraz biblioteki.