Drodzy Państwo,

Do końca czerwca na konto Rady Rodziców
na “Pomoc dla Mikołaja”
wpłynęło 10.525 złotych.
Rada Rodziców dodała do tego dodatkowe 1000 złotych.

4000 złotych zostało wydane na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowych oraz na wyposażenie mieszkania. 
7525 złotych przekazaliśmy bezpośrednio Rodzinie Mikołaja.
Wszystkie rozliczenia są dostępne do wglądu w sekretariacie szkoły.

Wielu ofiarnych ludzi dobrego serca wpłacało również skarbnikom w klasach, niekiedy bardzo poważne kwoty.
Były też dary rzeczowe.


Serdecznie dziękuję wszystkim Darczyńcom w imieniu Rodziny Mikołaja.


Marek Kordylewski
Przewodniczący Rady Rodziców