POMOC DLA MIKOŁAJA

W kwietniu bieżącego roku
w pożarze zginął brat ucznia naszej Szkoły,
a mieszkanie uległo całkowitemu spaleniu.

Jako społeczność szkolna włączyliśmy się
do pomocy dotkniętej tragedią Rodzinie Mikołaja.

Chętnych do wsparcia Rodziny Mikołaja w tych trudnych chwilach zachęcamy do dobrowolnych wpłat, w miarę możliwości, na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 31 w Krakowie.

 

PKO BP 07 1020 2892 0000 5902 0015 7610

z dopiskiem „Pomoc dla Mikołaja”

Zainteresowanych inną formą pomocy, prosimy o kontakt
z Panią Urszulą Sroką-Jabłońską, wychowawczynią klasy III c,
do której uczęszczał Mikołaj, lub z pedagogiem szkolnym
Panią Anną Pękalską.

 

Marek Kordylewski
Przewodniczący Rady Rodziców