Znane są już wyniki akcji
“Przekaż 1% swojego podatku naszej szkole”
W akcji wzięło udział 31 podatników.
Z  1% podatków za rok 2011 
na rzecz naszej szkoły przekazano
1967,40 zł.

Dziękujemy wszystkim, którzy wskazali naszą Szkołę
jako cel wydatkowania 1% podatku.

 Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły
podejmie decyzję o celu,
na który środki zostaną przeznaczone.