Staraniem Rady Rodziców, nakładem finansowym Rady Dzielnicy VII mamy stojaki rowerowe !!! Stoją przed szkołą od strony ulicy Salwatorskiej. Ten bezpłatny parking użycza swoich miejsc postojowych uczniom, ich rodzicom i nauczycielom.