Rada Rodziców bardzo dziękuje
Firmie Handlowej DREWMET S.C.
J. Niewiadomska, D. Niewiadomski
za wsparcie festynu
z okazji Dnia Dziecka
darami rzeczowymi
 
FIRMA HANDLOWA DREWMET S.C
zaprasza do swojego sklepu z artykułami malarskimi
przy ul. Senatorskiej 17
u wylotu ul. Komorowskiego