Rada Rodziców serdecznie dziękuje
Piekarni Cukierni Zaborowscy
za słodkie wsparcie festynu
z okazji Dnia Dziecka.
 
zaborowscy logo braz
 
Dzięki słodkiemu wsparciu festynu
radość gości na buziach naszych dzieci.
 
Piekarnia Cukiernia Zaborowscy zaprasza.