Serdecznie zapraszam na

zebranie Komitetu Organizacyjnego 

Obchodów Dnia Dziecka,

które odbędzie się w czwartek 7 maja o godz. 18:00

w sali nr 11.

Wszyscy chętni do pomocy w organizacji festynu

proszeni są o udział w zebraniu.

Obecność członków komitetu organizacyjnego obowiązkowa.

Marek Kordylewski
Przewodniczący Rady Rodziców