Rada Rodziców informuje,
że w dniu Święta Patrona Szkoły
została wręczona
Nagroda Jordan 2015.
W tym roku Nagrodą Jordan
wyróżnieni zostali
Pani Agnieszka Kucharska oraz Pan Marek Kordylewski

Gratulujemy!