Serdecznie zapraszam na

ostatnie przed festynem

zebranie Komitetu Organizacyjnego 

Obchodów Dnia Dziecka,

które odbędzie się w poniedziałek 25 maja o godz.18:00

w sali nr 11.

Wszyscy chętni do pomocy w organizacji festynu

proszeni są o udział w zebraniu.

Obecność członków komitetu organizacyjnego obowiązkowa.

Marek Kordylewski
Przewodniczący Rady Rodziców