Szanowni Państwo!

Działając na podstawie §6 Regulaminu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 31 w Krakowie zwołuję Zebranie Rady Rodziców w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz. 18:30 w sali nr 21 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zebrania Rady Rodziców.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Prezentacja ofert oczyszczaczy powietrza.
  4. Rozpatrzenie kolejnych wniosków o dofinansowanie zajęć dodatkowych, konkursów, kółek zainteresowań, imprez okolicznościowych, itp.
  5. Rozpatrzenie propozycji projekcji filmów w kinie Kijów z okazji organizowanego w dniu 30 maja 2018 r. Dnia Dziecka dla uczniów naszej szkoły.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie zebrania.

Na obradach Rady Rodziców mile widziane są osoby zainteresowane tematami objętymi porządkiem obrad.
Bezpośrednio po obradach odbędzie się posiedzenie Zarządu Rady Rodziców.

Z poważaniem
Waldemar Zych
Przewodniczący Rady Rodziców